5th Slovenian paediatric congress with an international participation

General information

Honorary president

Silva Burja

Organizing committee

President: Ivan Vidmar
Members: Andreja Borinc Beden, Borut Bratanič, Matjaž Homšak, David Neubauer, Margareta Seher Zupančič, Katja Šoštarič Likar

Scientific committee

President: David Neubauer
Members: Borut Bratanič, Jernej Dolinšek, Igor Ravnik, Margareta Seher Zupančič, Ivan Vidmar

Secretariat

Nevenka Lepin
a Klinični center Ljubljana
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Bohoričeva 20, SI-1525 Ljubljana
Phone: +386 (0)1 522 29 65
Fax: +386 (0)1 430 11 09
e-mail: nevenka.lepin@kclj.si

Congress venue

Hotel Radin, Zdravilišče Radenci
Zdraviliško naselje 12, SI-9252 Radenci
Phone: +386 (0)2 520 27 18
Fax: +386 (0)2 520 27 23
www.zdravilisce-radenci.si

Official languages

Slovenian and English