5. Slovenski pediatrični kongres z mednarodno udeležbo

Splošne informacije

Častna predsednica

Silva Burja

Organizacijski odbor

Predsednik: Ivan Vidmar
Člani: Andreja Borinc Beden, Borut Bratanič, Matjaž Homšak, David Neubauer, Margareta Seher Zupančič, Katja Šoštarič Likar

Strokovni odbor

Predsednik: David Neubauer
Člani: Borut Bratanič, Jernej Dolinšek, Igor Ravnik, Margareta Seher Zupančič, Ivan Vidmar

Tajništvo kongresa

Nevenka Lepin
a Klinični center Ljubljana
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Bohoričeva 20, SI-1525 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 522 29 65
Faks: +386 (0)1 430 11 09
e-mail: nevenka.lepin@kclj.si

Mesto kongresa

Hotel Radin, Zdravilišče Radenci
Zdraviliško naselje 12, SI-9252 Radenci
Telefon: +386 (0)2 520 27 18
Faks: +386 (0)2 520 27 23
www.zdravilisce-radenci.si

Uradna jezika

slovenski in angleški