5. Slovenski pediatrični kongres z mednarodno udeležbo

Strokovni spored

Petek dopoldne

08.00 - 10.00 Proste teme
  Vodja teme: Dolinšek J
  Predsedstvo: Derganc M, Dolinšek J, Kornhauser Cerar L
08.00 Roškar Z, Vujanović V, Sukič K, Pogorevc R, Miksić M, Kanič Z, Burmas A, Meglič D: Utopitve pri otrocih
08.10 Mlakar G, Vidmar I: ScvO2 kot kazalec stresa in napovedni dejavnik po večji kardiokirurški operaciji pri otrocih - preliminarni rezultati
08.20 Pavčnik-Arnol M, Derganc M: Napovedna vrednost beljakovine, ki veže lipopolisaharid za sepso pri kritično bolnih novorojenčkih in otrocih
08.30 Grošelj Grenc M, Ihan A, Pavčnik Arnol M, Kopitar AN, Gmeiner Stopar T, Derganc M: Izraženost levkocitne površinske molekule CD64 pri sepsi kritično bolnih novorojenčkov in otrok
08.40 Najdenov P, Jakopič Mörec S: Ugriz kače pri otroku
08.50 Snedec N, Simončič M, Grosek Š, Klemenc M, Vidmar I, Ihan A: Vpliv helikopterskega in cestnega transporta na variabilnost srčne frekvence kritično bolnega novorojenčka
09.00 Rončević Ž, Tomas B (Bosna in Hercegovina): Spektralna energetska analiza nedolžnih in patoloških srčnih šumov pri otrocih
09.10 Kornhauser Cerar L, Štucin Gantar I, Osredkar D, Neubauer D: Vpliv položaja telesa na nasičenost krvi s kisikom in motnje dihanja med spanjem pri zdravih, donošenih novorojenčkih
09.20 Krivec U, Paiva R, Aubertin G, Clement A, Fauroux B, Borinc Beden A: Spremljanje delnega tlaka ogljikovega dioksida pri otrocih z dolgotrajno neinvazivno podporo dihanju
09.30 Berce V, Potočnik U: Identifikacija nekaterih kandidatnih genov za astmo ter povezava teh genov s fenotipom astme in odgovorom na terapijo pri otrocih z astmo
09.40 Borinc Beden A: Vpliv zdravljenja s flutikazon propionatom na kostno gostoto in rast pri otrocih z astmo
09.50 Čuk Rupnik J: Bolezni odvisnosti in otroci
10.00 - 10.30 Odmor
10.30 - 12.15 Proste teme
  (Nadaljevanje)
  Predsedstvo: Berce V, Borinc Beden A, Čuk Rupnik J
10.30 Blazina Š, Bratanič N, Čampa A, Orel R: Mineralna kostna gostota in pomen striktne diete brez glutena pri otrocih in mladostnikih s celiakijo
10.40 Dolinšek J, Potočnik A, Urlep-Žužej D, Mičetić-Turk D: Diagnostična vrednost hitrega t-TG testa za celiakijo v terciarnem diagnostičnem centru
10.50 Urlep Žužej D, Dolinšek J, Tapajner A, Mičetić-Turk D: Incidenca pediatrične kronične vnetne črevesne bolezni v severovzhodni Sloveniji v obdobju 2000-2008
11.00 Brecelj J, Homan M, Kamhi T, Orel R: Randomizirana prospektivna raziskava sediranja otrok za endoskopske preiskave prebavil z različnimi odmerki ketamina z uporabo midazolama ali brez
11.10 Meglič A: Odkrivanje, diagnostika in zdravljenje motenj mikcije pri otrocih in mladostnikih
11.20 Dragoš V: Interdisciplinarna obravnava in vodenje otrok z dednimi distrofičnimi buloznimi epidermolizami v Sloveniji
11.30 Starbek-Zorko M, Dragoš V: Kronične bulozne dermatoze v otroški dobi
11.40 Avbelj M, Romero C, Tziaferi V, McCabe M, Zhang C, Sidis Y, Plummer L, Bratanič N, Elting M, Martin C, Zou Q, Mohammadi M, Battelino T, Dattani M, Radovick S, Pitteloud N: Novi genetski vzroki kongenitalnega hipopituitarizma - prekrivanje s Kallmanovim sindromom
11.50 Kitanovski L, Jazbec J, Gmeiner-Stopar T, Derganc M: Prokalcitonin (PCT), Interlevkin-6 (IL-6), lipopolisharid-vezujoči protein (LBP) in C-reaktivni protein (CRP) v diagnostiki sepse pri otrocih s febrilno nevtropenijo
12.00 Kavčič M, Kitanovski L, Benedik-Dolničar M, Rajić V, Jazbec J: Preživetje otrok s Hodgkinovim limfomom v Sloveniji
12.15 - 13.00 Satelitski simpozij: GlaxoSmithKline
  Rotavirusne okužbe pri otrocih in možnosti zaščite s cepljenjem
  Čižman M: Breme rotavirusnih okužb pri otrocih
  Unuk S: Rotarix: široka zaščita proti rotavirusnim okužbam
13.00 - 14.00 Ogled posterjev
  Predsedstvo: Cetin Lovšin I, Grosek Š, Urlep-Žužej D
  Seznam posterjev
PP-1 Kitanovski L, Rajić V, Jazbec J, Bebler B, Špiler M, Benedik-Dolničar M: Rezultati zdravljenja osteogenega sarkoma pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji v letih 1996-2007
PP-2 Đorđevski A, Grosek Š, Vidmar I, Kopriva S, Krivec U, Bush A, Podnar T: Prehodna pljučna intersticijska glikogenoza pri dojenčku z bronhopulmonalno displazijo in cianotično srčno napako - prikaz primera
PP-3 Jakopič Mörec S, Ahačič T: Ventrikularna motnja ritma v sklopu prirojene metabolne motnje v neonatalnem obdobju
PP-4 Nemec G, Grosek Š, Vidmar I, Podnar T, Mali S, Gvardijančič D, Blumauer R, Mishaly D, Grabnar I: Prolongirano 40 dnevno zdravljenje s prostaglandini novorojenčka s pulmonalno atrezijo in VSD in razvoj antralne foveolarne hiperplazije in pilorostenoze - prikaz primera
PP-5 Hudomalj R, Grosek Š, Petrovec M, Vesel S, Vidmar I, Luzar B: Miokarditis novorojenčka povzročen s Coxsackie B3 virusom - prikaz primera
PP-6 Sukič K, Miksić M, Jagrič T, Potrč S: Izolirana perforacija želodca pri nedonošenem otroku
PP-7 Jakopič Mörec S, Šavs Požek T: Invazivna pneumokokna okužba pri otroku - prikaz primera
PP-8 Ahačič T, Jakopič Mörec S: Pnevmonitis povzročen z aspiracijo mineralnega olja - derivat petroleja - prikaz primera
PP-9 Derganc M, Jurgović D, Koršič M, Čižman M, Beović B: Linezolid za preprečevanje ponavljajoče se okužbe ventrikuloperitonealne drenaže pri otroku s posthemoragičnim hidrocefalusom - prikaz primera
PP-10 Šuštar N, Oražem J, Neubauer D, Župančič N: Ciste pinealne žleze
PP-11 Todorović-Guid M, Kanič Z, Gec V, Petak D: Sodelovanje s starši prezgodaj rojenih otrok po odpustu s Klinike za pediatrijo UKC Maribor in Centrom za sluh in govor Maribor
PP-12 Urlep Žužej D, Dolinšek J, Mičetić-Turk D: Pomen določanja protiteles proti eksokrinemu delu pankreasa (PAB) pri otrocih in mladostnikih s Crohnovo boleznijo
PP-13 Mičetić-Turk D, Dolinšek J, Urlep D, Vidmar V, Zabukovec M, Šikić-Pogačar M: Incidenca celiakije v otroški dobi v severo-vzhodni Sloveniji v zadnjih 35-letih
PP-14 Starbek-Zorko M, Dragoš V: Benigna cefalična histiocitoza pri 4-letnem dečku – prikaz primera
PP-15 Točkova O, Dragoš V: PLEVA - Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta Mucha-Habermann - prikaz primera
PP-16 Dragoš V: Pseudoxanthoma elasticum
PP-17 Mervic L, Dragoš V: Dermatitis herpetiformis pri šest let stari deklici - prikaz primera
PP-18 Ahačič T, Najdenov P, Dragoš V: Invazivna stafilokokna okužba kože pri novorojenčku - prikaz primera
14.00 - 14.30 Prosto