5. Slovenski pediatrični kongres z mednarodno udeležbo

Strokovni spored

Petek popoldne

14.30 - 16.00 Kronično bolan otrok v ambulanti primarnega pediatra
  Vodja teme: Seher Zupančič M
  Predsedstvo: Battelino T, Seher Zupančič M, Troha M
14.30 Seher Zupančič M: Kronično bolan otrok na primarni ravni - uvodne misli
14.40 Hercegovac L, Seher Zupančič M: Pravice kronično bolnih otrok
14.55 Plevnik Vodušek V: Kronično bolan otrok in vrtec
15.15 Troha M: Kronično bolan otrok in šola
15.30 Bigec M, Skačej Bigec B: Zdravstveno letovanje, zdraviliško zdravljenje in obnovitvena rehabilitacija otrok
15.40 Kreft I: Vloga psihologa pri obravnavi otroka s kronično boleznijo
16.00 - 16.30 Odmor
16.30 - 17.30 Satelitski simpozij: Abbott
  Okužbe z RSV: Novosti pri spremljanju in preprečevanju okužb
16.30 Petrovec M, Sočan M: Virološko spremljanje RSV sezone ter merila za opredelitev začetka in konca RSV sezone
16.50 Rebec Žunjanin L: Imunoprofilaksa s palivizumabom
16.55 Kornhauser Cerar K, Roškar Z: Pregled zadnje sezone imunoprofilakse RSV okužb in predlogi za prilagoditev izvajanja smernic (v imenu Delovne skupine za imunoprofilakso RSV)
17.05 Grosek Š: Učinkovitost palivizumaba pri nekaterih skupinah otrok z visokim tveganjem za težak potek okužbe z RSV - pregled slovstva
17.30 - 18.00 Vabljeno predavanje: Alfred Tenore
  Vabljenega gosta predstavi: Neubauer D
  Tenore A (Italija): Spreminjajoča se vloga pediatrije in pediatra v 21. stoletju
18.00 - 19.00 Kronično bolan otrok v ambulanti primarnega pediatra
  (Nadaljevanje)
  Predsedstvo: Homšak M, Kopriva S, Plevnik-Vodušek V
18.00 Brecelj J: Otrok, ki ne uspeva
18.20 Battelino T: Otrok s sladkorno boleznijo tipa 1 in inzulinsko črpalko
18.40 Kopriva S: Umetno predihavanje na domu - 20-letne izkušnje
19.00 - 20.30 Prosto
20.30 - Slavnostna večerja
  Nastopajo: Mambo Kings