5. Slovenski pediatrični kongres z mednarodno udeležbo

Strokovni spored

Četrtek

11.00 - 12.00 Satelitski simpozij: Milupa
  Mavroudi A (Grčija): Preprečevanje alergij v zgodnjem otroštvu
12.00 - 13.00 Prosto
13.00 - 14.45 Urgentna pediatrija
  Vodja teme: Vidmar I
  Predsedstvo: Šoštarič Likar K, Velenšek V, Vidmar I
13.00 Vidmar I: Urgentna pediatrija v osnovnem zdravstvu in v bolnišnicah
13.25 Komárek V (Češka): Vročinski krči: patogeneza, diferencialna diagnoza in izhod
13.50 Dolinšek Bubnič M (Nizozemska): Komunikacija med pediatrom, otrokom in starši: kako ustvarjamo mostove
14.20 Rajka T (Norveška): Urgentna oskrba poškodb v pediatriji
14.45 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.00 Urgentna pediatrija
  (Nadaljevanje)
  Predsedstvo: Grmek Martinjaš T, Kenda R, Roškar Z
15.15 Mičetić-Turk D, Križmarić M, Krajnc I: Simulacije kot nove metode izobraževanja na področju pediatrije
15.40 Meštrović J, Petrić J (Hrvaška): Učenje temeljnih postopkov oživljanja v Splitskih osnovnih šolah
16.00 - 16.30 Vabljeno predavanje: Andreas Konstantopoulos
  Vabljenega gosta predstavi: Bratanič B
  Konstantopulos A (Grčija): Sodelovanje med Evropskim pediatričnim združenjem in knjižnico Cochrane
16.30 - 17.30 Učna delavnica: Komunikacijski trening
  Dolinšek Bubnič M (Nizozemska): Komunikacijski trening
17.30 - 19.00 Prosto
19.00 - 19.45 Memorialno predavanje: Pavle Kornhauser
  Govornika na memorialnem predavanju predstavi: Vidmar I
  Kornhauser P: Humanizacija hospitalizacije otroka - pomemben prispevek k razvoju sodobne pediatrije
20.00 - Otvoritvena slovesnost
  Podelitev priznanj
  Sprejem s pogostitvijo
  Nastopa: Jadranka Juras s spremljavo